Haluk ERGİN – Operasyon Müdürü

Haluk ERGİN , 1987 yılında bir grup firması olan Dekora A.Ş. ‘de Mobilya bölümünde Dizayn ve AR-GE nin yönetim sorumluluğu ile çalışma hayatına başlamış, daha sonra ilgili firma GİNTEK’e bağlanmıştır. Halen sitelerde mobilya atölyesi olarak devam eden şubemizin Yönetim ve İdari İşlerini devam ettirmekte, aynı zamanda grubun Operasyon Müdürü olarak tüm idari işlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca şirket makine parkı ve vasıtalarının satın alma, servis, lojistik, sevk ve idaresinin yöneticiliğini yapmaktadır.

Recep DADAK – Satın Alma Müdürü

Recep DADAK, 2008 yılında Kastamonu Üniversitesi İnşaat Teknikerliğinden mezun olduktan sonra , 2009 Yılında  Gintek İnşaatta Satın Alma Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında Satın Alma Müdürlüğü görevine getirilmiş ve 2013 yılından itibaren Satın Alma Müdürü ünvanı ile görevini yürütmektedir.

Cihan KELEŞ – İnsan Kaynakları Müdürü

Cihan KELEŞ , 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi kamu yönetiminden mezun olduktan sonra , çeşitli firmalarda idari ve mali işler departmanında muhasebe takip  ve personel süreçlerinin yönetilmesi işlerinde görev almıştır. 2015 yılında Gintek bünyesine katılarak Türkiye Milli Botanik Bahçesi Giriş ve Karşılama Merkezi Şantiyesinde işe alım süreçlerinin yönetilmesi, aday bulunması, özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, çalışan bazında veri tabanlarının tutulması işlerini yürütmüştür. 2016 yılında Merkez Ofisimizde İnsan Kaynakları Müdürü görevine getirilerek grubumuzun Şirket politikaları doğrultusunda gerekli insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin uygulanması işlerini yürütmektedir.

Erkan GÜNDAŞ – Ambar Şefi 

Erkan GÜNDAŞ , 1988 yılında çalışma hayatına başlayarak çeşitli kurumsal firmalarda yurtiçinde başlayarak 2006 yılından sonra devamlı olarak yurtdışında ambar şefi olarak görev almıştır. 2015 yılında Gintek bünyesine katılarak ambar şefi görevini yürütmekte olup, halen aynı görevde faaliyetlerini sürdürmektedir.