Yönetim Kadrosu - Departman Yöneticileri

Kaan OCAKLI

G.M.Y. / İhale & İş Geliştirme ve Alt Yapı İnşaat İşleri

Kaan Ocaklı, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2004-2016 yılları arasında çeşitli firmalarda şantiye teknik ofis ve ihale departmanlarında çalışmış ve yöneticilik yapmıştır. 2016 yılında Gintek İnşaat bünyesine katılarak G.M.Y. görevini üstlenmiştir. Halen ihale, iş Geliştirme ve Alt Yapı İşlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Erdem BAKİ

G.M.Y. / Yapım & Yürütme ve Üst Yapı İnşaat İşleri

Erdem BAKİ, 2010 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine Yurt dışında başlayarak Kazakistan’da çeşitli firmalarda mühendis olarak çalışmıştır. 2013 yılında Gintek İnşaat bünyesine katılarak firmanın çeşitli şantiyelerinde sırası ile saha mühendisliği, teknik ofis müdürlüğü ve şantiye şefliği olmak üzere çeşitli görevler üstlenmiştir. 2018 yılında ise Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenerek Yapım, yürütme ve Üstyapı İnşaat İşlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Muharrem Nuri Çelik

Şantiyeler Proje Sorumlusu

Muharrem Nuri Çekik, 2011 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Fore kazık, Ankraj ve çeşitli zemin iyileştirme uygulamaları yaparak çalışma hayatına başlamış, 2013 yılında ise Gintek İnşaat bünyesine katılarak firmanın çeşitli şantiyelerinde sırası ile saha mühendisi, şantiye şefi vb. görevler üstlenmiştir.2017 yılından itibaren Şantiyelerin Proje Koordinasyon görevini yürütmektedir.

Coşan TEKTAŞ

Mekanik İşleri Grup Sorumlusu

Coşan Tektaş, 2010 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kaynak Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Başta yurtdışı olmak üzere üç yıl boyunca çeşitli endüstriyel sektörlerde görev almıştır. Daha sonraki iş hayatında birçok görev ve projede üst yapı mekanik projeleri yönetmiş olup, 2019 Yılından beri Gintek İnşaat bünyesinde Mekanik İşler Grubu Departman Koordinatörü görevini yürütmektedir.

Serkan DEMİRHAN

Elektrik İşleri Grup Sorumlusu

Serkan Demirhan, 2012-2014 Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı bölümünden mezun olduktan sonra, 2015-2019 Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiştir. AG ve OG Elektrik tesisleri ile ilgili projelendirme, uygulama ve kontrol görevleri yürütmüş olup, 2019 Yılından beri Gintek İnşaat bünyesinde Elektrik İşler Grubu Departman Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Recep DADAK

Satın Alma Müdürü

Recep DADAK, 2008 yılında Kastamonu Üniversitesi İnşaat Teknikerliğinden mezun olduktan sonra , 2009 Yılında  Gintek İnşaatta Satın Alma Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında Satın Alma Müdürlüğü görevine getirilmiş ve 2013 yılından itibaren Satın Alma Müdürü ünvanı ile görevini yürütmektedir

Hakan DEMİRSU

Muhasebe Müdürü

Hakan Demirsu, 2004 Yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına Gintek İnşaat A.Ş. de Muhasebe Departmanında muhasebe personeli olarak başlamış ve 2014 yılında Muhasebe Müdürlüğüne terfi ederek grubun Muhasebe Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Mustafa Şafak ŞAHİN

Bütçe Denetçisi

Mustafa Şafak Şahin, 2013 yılında Gintek bünyesine katılarak Türkiye Milli Botanik Bahçesi Giriş ve Karşılama Merkezi Şantiyesinde ön muhasebe görevini yürütmüştür. 2016 yılında Merkez Ofisimizde Bütçe Denetçisi görevine getirilerek grubumuzun Şirket politikaları doğrultusunda şantiye bütçelerinin kar-zarar, maliyet ve organizasyon süreçlerinin kontrolü işlerini yürütmektedir.

Cihan KELEŞ

İnsan Kaynakları ve Personel Müdürü

Cihan KELEŞ, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi kamu yönetiminden mezun olduktan sonra, çeşitli firmalarda idari ve mali işler departmanında muhasebe takip ve personel süreçlerinin yönetilmesi işlerinde görev almıştır. 2015 yılında Gintek bünyesine katılarak Türkiye Milli Botanik Bahçesi Giriş ve Karşılama Merkezi Şantiyesinde işe alım süreçlerinin yönetilmesi, aday bulunması, özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, çalışan bazında veri tabanlarının tutulması işlerini yürütmüştür. 2016 yılında Merkez Ofisimizde İnsan Kaynakları Müdürü görevine getirilerek grubumuzun Şirket politikaları doğrultusunda gerekli insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin uygulanması işlerini yürütmektedir.