Yönetim Kadrosu - Departman Yöneticileri

Erdem BAKİ

İnşaat İşleri Grup Sorumlusu

Erdem BAKİ, 2010 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, yurt dışına çıkmış ve Kazakistan’da çeşitli firmalarda mühendis olarak çalışma hayatına başlamıştır.2013 yılında ise Gintek İnşaat bünyesine katılarak firmanın çeşitli şantiyelerinde sırası ile saha mühendisi, şantiye şefi vb. görevler üstlenmiştir.2017 yılından itibaren İnşaat İşleri Grubu Teknik Ofis Müdürlüğü görevini yürütmektedir

Yılmaz SARIGÜL

Mekanik İşleri Grup Sorumlusu

Yılmaz Sarıgül, 1992 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 1982 -1992 yılları arasında çalıştığı Mühendislik ve Müşavirlik firmasından ayrılarak kendi firmasını kurmuştur.1992-2004 yılları arasında Mühendislik Müşavirlik ve Taahhüt işleri yaptığı firmasında çalışmıştır. 2004- 2008 yılları arasında çeşitli firmalarda Makina Mühendisliği ve Şantiyelerde Mekanik Tesisat Kısım Şefliği ve Mekanik Tesisat Teknik Ofis Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2008 Yılından beri Gintek İnşaat Mekanik İşler Grubu Teknik Ofis Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Hüseyin ERGİN

Elektrik İşleri Grup Sorumlusu

Hüseyin ERGİN , 1979 yılında Ordu Meslek Yüksekokulu Elektrik bölümünden  mezun olduktan 3 ay sonra Türkiye Elektrik Dağıtım şirketine girmiş ve TEDAŞ’ta memur olarak  33 yıl görev yapmıştır. 2011 yılında emekli olarak Grup firmasında çalışmaya başlamış ve halen Gintek İnşaat Elektrik İşler Grubu Teknik Ofis Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Muharrem Nuri Çelik

Şantiyeler Proje Sorumlusu

Muharrem Nuri Çekik, 2011 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Fore kazık, Ankraj ve çeşitli zemin iyileştirme uygulamaları yaparak çalışma hayatına başlamış, 2013 yılında ise Gintek İnşaat bünyesine katılarak firmanın çeşitli şantiyelerinde sırası ile saha mühendisi, şantiye şefi vb. görevler üstlenmiştir.2017 yılından itibaren Şantiyelerin Proje Koordinasyon görevini yürütmektedir.

Recep DADAK

Satın Alma Müdürü

Recep DADAK, 2008 yılında Kastamonu Üniversitesi İnşaat Teknikerliğinden mezun olduktan sonra , 2009 Yılında  Gintek İnşaatta Satın Alma Personeli olarak çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında Satın Alma Müdürlüğü görevine getirilmiş ve 2013 yılından itibaren Satın Alma Müdürü ünvanı ile görevini yürütmektedir

Hakan DEMİRSU

Muhasebe Müdürü

Hakan Demirsu, 2004 Yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına Gintek İnşaat A.Ş. de Muhasebe Departmanında muhasebe personeli olarak başlamış ve 2014 yılında Muhasebe Müdürlüğüne terfi ederek grubun Muhasebe Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Cihan KELEŞ

İnsan Kaynakları ve Personel Müdürü

Cihan KELEŞ, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi kamu yönetiminden mezun olduktan sonra, çeşitli firmalarda idari ve mali işler departmanında muhasebe takip ve personel süreçlerinin yönetilmesi işlerinde görev almıştır. 2015 yılında Gintek bünyesine katılarak Türkiye Milli Botanik Bahçesi Giriş ve Karşılama Merkezi Şantiyesinde işe alım süreçlerinin yönetilmesi, aday bulunması, özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, çalışan bazında veri tabanlarının tutulması işlerini yürütmüştür. 2016 yılında Merkez Ofisimizde İnsan Kaynakları Müdürü görevine getirilerek grubumuzun Şirket politikaları doğrultusunda gerekli insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin uygulanması işlerini yürütmektedir.

Mustafa Şafak ŞAHİN

Bütçe Denetçisi

Mustafa Şafak Şahin, 2013 yılında Gintek bünyesine katılarak Türkiye Milli Botanik Bahçesi Giriş ve Karşılama Merkezi Şantiyesinde ön muhasebe görevini yürütmüştür. 2016 yılında Merkez Ofisimizde Bütçe Denetçisi görevine getirilerek grubumuzun Şirket politikaları doğrultusunda şantiye bütçelerinin kar-zarar, maliyet ve organizasyon süreçlerinin kontrolü işlerini yürütmektedir.