Hakkımızda

Kurumsal Değerler

Değerlerimiz : Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde, tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar.

Bütünlük : Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, idari ve denetim yetkililerine, rakiplerimize ve topluma karşı davranışımız bir bütündür.

Sürdürülebilirlik : Ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı

Etik : Yaptığımız işte Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Disiplin vardır.

Güven : Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki

Yenilikçilik : Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim.